VIZIUNEA SCOLII


“Unitatea noastră doreşte ca prin îmbinarea echilibrată a tradiţiei cu inovaţia să formeze o personalitate armonioasă , creativ-pragmatică de succes , ataşată valorilor perene naţionale şi universale.”

MISIUNEA SCOLII


Scoala Gimnaziala, comuna Talea răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională a tinerilor şi adulţilor din zona , oferind o educaţie de cultură generală pentru viaţă şi o formare profesională, de calitate, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum : democratie, libertate, adevăr, respect faţă de instituţii şi semeni.

Informații pentru părinți

⇒ Ajutoare materiale și financiare

      Rechizite școlare

      Tichete educaționale

            Despre proiect

            Utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic

      Burse școlare

            Informații actualizate burse semestrul II

            Informa’ii burse semestrul II

            Extindere termen depunere dosare

      Euro200 pentru achiziționarea de calculatoare

            Beneficiari și acte necesare

            Calendarul programului Euro200

⇒ Graficul orelor de suport educațional