VIZIUNEA SCOLII


“Unitatea noastră doreşte ca prin îmbinarea echilibrată a tradiţiei cu inovaţia să formeze o personalitate armonioasă , creativ-pragmatică de succes , ataşată valorilor perene naţionale şi universale.”

MISIUNEA SCOLII


Scoala Gimnaziala, comuna Talea răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională a tinerilor şi adulţilor din zona , oferind o educaţie de cultură generală pentru viaţă şi o formare profesională, de calitate, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum : democratie, libertate, adevăr, respect faţă de instituţii şi semeni.

Cu cât un copil a văzut și a înteles mai mult, cu atât vrea el să vadă și să înțeleagă mai mult.

Jean Piaget

ȚINTA STRATEGICĂ

Îmbunătăţirea condiţiilor materiale, dotarea şcolii cu mijloace fixe şi circulare de actualitate, aplicarea în etape a unor proiecte, aducerea la zi a noii tehnologii şi familiarizarea colectivelor de elevi, a comunităţii locale cu mijloacele moderne actuale.